Training sociale vaardigheid

Uit ervaring kunnen we stellen dat spelen en samenwerken in kleine groepen de beste leerschool is om nieuwe vaardigheden eigen te maken. Tijdens de sociale vaardigheidstraining voeren de cliënten praktische opdrachten uit en leren ze tegelijkertijd te reageren op wat anderen doen. De cliënten krijgen hierbij persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

In onze woongroep zijn sociale vaardigheden continu aan de orde. Er wordt veel aandacht besteed aan hoe met anderen dient te worden gecommuniceerd en welke vaardigheden wanneer en hoe dienen te worden gebruikt. In de woongroep heeft elke cliënt een eigen begeleider, die in overleg een persoonlijk plan van aanpak opstelt.

 

Meer informatie sociale vaardigheidstraining?

Wilt u meer weten over de sociale vaardigheidstraining? Vul het onderstaand contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op!

meer van ons Zorgaanbod

Wilt u meer weten over onze zorg?

Wil je graag zelfstandig wonen, maar wordt je belemmerd door je beperking? Kunt u de situatie thuis niet meer alleen aan? Heb je het gevoel dat je anders bent dan leeftijdsgenoten? Carefield Zorg biedt voor zowel cliënten als ouders, verzorgers en partners begeleiding en ondersteuning om te leren omgaan met de situatie. Samen kijken we naar oplossingen en kansen die we vervolgens samen gaan realiseren.

14 + 7 =