Onze zorg is gericht op mogelijkheden

Carefield Zorg denkt in mogelijkheden. Door te leren je eigen krachten op de juiste wijze te benutten, creëer je kansen.

Kwaliteit Beschermd Wonen

Gieterveen 11-07-2018
Onderwerp: Kwaliteit Beschermd Wonen

Verslaglegging 2017

Onze cliënten worden na een observatieperiode betrokken bij het samenstellen van een begeleidingsplan, met doelen op korte en lange termijn. Daarnaast is er dan een mentor benoemd, en de opgestelde plannen worden met het cliëntensysteem besproken. Wij vergaderen als team 2 keer per maand en elke vier maanden wordt het begeleidingsplan opnieuw besproken.

De cliënt heeft maximaal invloed op het eigen plan en kan daarin richting geven aan de voor de cliënt belangrijke en gewenste ontwikkelingen.

Met de cliënt en de voor hem belangrijke partijen wordt ook op de evaluatiemomenten aandacht besteed aan de geleverde kwaliteit van zorg en worden eventuele verbeterpunten besproken.

Een deel van de vergadertijd wordt besteed aan intervisie, waarbij de eigen rol van medewerkers centraal staat. Er wordt kritisch gekeken naar de processen en de dagelijkse gang van zaken.

Klachten en andere opmerkingen worden altijd serieus genomen. We hebben een eigen klachtencommissie en ondergetekende is er op gericht dat de afspraken worden nagekomen en dat kwaliteit van zorg wordt geboden.

In 2017 zijn er geen ingediende klachten geweest.

J.H. Wagenveld
Dir. Zorg en Organisatie
Carefield Zorg (voorheen PGBZorgJan)

Carefield Zorg Kwaliteit beschermd wonen.pdf

Meer weten over onze zorg?

Ben je ook op zoek naar begeleiding die uitgaat van de kwaliteiten van jou, je kind of degene die je begeleidt? Bij Carefield Zorg gaan we op zoek naar de mogelijkheden die er zijn om het leven van iedere cliënt een leuke invulling te geven.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.